Możliwość komentowania Wycena spółek – jakie są często spotykane metody została wyłączona

Jakie są najczęściej spotykane metody wyceny spółek

Wycena firm – jakie są często spotykane metody
Na gospodarczym rynku bardzo często dochodzi do zmian własnościowych w firmach. Dotyczy to zarówno niedużych podmiotów, jak też międzynarodowych koncernów. W każdym jednak przypadku aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie konieczne wykonanie rzetelnej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość danej firmy, do której odnieść się będą mogli sprzedawca i kupiec. Ale należy być świadomym tego, że wycena przedsiębiorstw będzie dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach poza składnikami majątkowymi firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, technologiami czy mocną na rynku marką. Dlatego też w każdym takim przypadku należy dopasować jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceniania, przez co uzyska się możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej stosowana jest majątkowa wycena, opierająca się na wyznaczeniu wszystkich składników majątku i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie otrzymuje się końcową wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na finansowe przepływy i potencjalne dochody, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to oba właśnie uznawana jest za najbardziej rzeczową i dającą najlepsze rezultaty. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena porównawcza, która pod uwagę bierze podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.